Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Centrum sportu

Milí žáci, vážení rodiče, 

i v letošním školním roce mohou zájemci navštěvovat sportovní kroužky pod hlavičkou Centra sportu. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. 

Dana Ančincová  

Příloha: