Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Termín ústních maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na VŠ

Štítky: 

Ústní maturitní zkoušky jsme ve shodě s daným rozvrhem vzájemné výměny do funkce  již  jmenovaných  předsedů maturitních komisí stanovili na týden 15. - 19. 6. 2020. V reakci se nám ozvali někteří žáci, že v tomto týdnu byli již pozváni na přijímací zkoušky na vysoké školy. 
Nejprve jsme obdrželi žádosti o posun termínu maturitních zkoušek na předchozí týden od 8. do 12. 6. 2020. To však není možné, protože 8. a 9. června MŠMT naplánovalo  přijímací zkoušky na střední školy a souběh obou zkoušek je z důvodu prevence před přenosem onemocnění  COVID -19  i nakonec z organizačního hlediska vyloučen. 
Poté byl vznesen požadavek  maturovat o prázdninách.  To však není možné z důvodu plánovaného  a nárokového  čerpání dovolené učitelů a také z důvodu absence předsedů maturitních komisí,  které jmenuje KÚ Karlovarského kraje a nemůže tak učinit na dobu jejich dovolené.  Další možností by byl poslední červnový týden.  Ten ale nelze využít z důvodu jmenování významných členů našeho sboru s nezastupitelnou úlohou u našich maturit (např.  třídní učitelka maturitní třídy) na jiné školy do funkcí předsedů maturitních komisí, a také proto, že v tomto týdnu musí být uzavřena klasifikace všech ostatních žáků, ukončen školní rok a  naplánován a zabezpečen  celý příští školní rok. V rámci možností a snahy vyhnout se u žáků kolizi maturit a přijímaček byla z naší strany nyní  otevřena a s předsedy maturitních komisí a řediteli   škol předjednána možnost maturovat přes dva týdny,  tj. začít např. ve čtvrtek 11. června a skončit vhodným dnem v dalším týdnu 15. - 19. 6. tak, abychom se individuálním kolizím vyhnuli.
Proto jsme oslovili všechny naše maturanty,  aby nám sdělili termíny svých přijímacích zkoušek. Ministerstvo školství po nás urychleně požaduje informaci o termínu ústních zkoušek.  Nemáme tedy příliš času - prosím všechny maturanty, aby nám obratem sdělili  termíny svých přijímacích zkoušek, abychom získali potřebný  přehled a  byli pak schopni zvolit začátek a konec ústních maturit tak,  aby bylo možné se vhodným rozmístěním zkoušek jednotlivých studentů  kolizím vyhnout. Bohužel některé vysoké školy se stanovenými termíny navzdory  původním proklamacím zřejmě nepohnou a proto nezbývá,  než abychom se přizpůsobili my. Nepovažujte přitom, prosím, zamítnutí  některých navrhovaných termínů, jak je výše uvedeno, za naši nevstřícnost. Bez proškolených a řádně jmenovaných předsedů maturitních komisí ani bez ministerstvem certifikovaných hodnotitelů ústních zkoušek (vždy dvou hodnotitelů na každou zkoušku každého studenta) maturovat nelze.

RNDr. Zdeněk Papež,  ředitel školy