Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Otevřená věda 2020

Štítky: 

Každý rok probíhá pod záštitou Akademie věd ČR program Otevřená věda, který umožňuje středoškolským studentům účastnit se stáží na vědeckých pracovištích Akademie věd. Stáže jsou jak přírodovědně, tak humanitně zaměřené a probíhají od ledna do prosince roku 2020. Program Otevřené vědy zároveň nabízí vhodné prostředí pro zpracování a konzultaci prací SOČ. Přihlášení do programu probíhá pouze do 30. listopadu na webu http://www.otevrenaveda.cz/.

Zájemci z VG se také mohou ve čtvrtek 21. listopadu zúčastnit Závěrečné studentské konference, kde budou stážisté a lektoři stáží prezentovat svoje práce za letošní rok, a dozvědět se o programu více přímo od současných účastníků. Kdo by měl zájem, může se do pondělí 18. listopadu do 14:00 přihlásit u Mgr. Spilkové, Mgr. Pavlasové nebo u Jakuba Červenáka z V8.B.