Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Výpis výsledků didaktických testů

Štítky: 

společné části maturitní zkoušky si maturanti mohou od středy 16.5. převzít u třídního učitele. Výsledky písemných prací Cermat zveřejní až po ústních zkouškách.