Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Projektový den 2018

Štítky: 

Proběhne v úterý 20. 11. 2018 a je určený žákům sext a 2. ročníku vyššího gymnázia.

Přihlašování do jednotlivých skupin bude na našich stránkách aktivní formou jednoduchého dotazníku od odpoledních hodin ve středu 14. 11. 2018.

Volíme ze skupin:

  • Škola v lese, les ve škole (max 15 studentů)
  • Chemie kolem nás (max 15 studentů)
  • Matika i fyzika je (někdy) lepší než putyka (max 15 studentů)
  • Robotika (max 14 studentů)
  • Halo, halo, zde stanice Radiojournal (max 15 studentů)
  • Příprava žákovské samosprávy na PČG (max 15 studentů)
Každý žák si zvolí právě jednu skupinu. V příloze naleznete stručné anotace k jednotlivým projektům. Vedoucí projektů vás ve středu 14. 11. blíže s programy seznámí, sejdeme se v 12. 45 hodin v aule.  Pokud při přihlašování některou ze skupin v nabídce neuvidíte, znamená to, že byl již její stav naplněn těmi zájemci, kteří to stihli před Vámi. Tak nemeškejte.