Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Nabídka Centra sportu

I v letošním školním roce mohou zájemci z naší školy navštěvovat sportovní kroužky (od 1.10.). Nabídku Centra sportu nalezne v příloze.

Příloha: