Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Slavnostní vstup do nového školního roku

Štítky: 

V pondělí 3. 9. 2018 přivítáme naše nové studenty prim a 1. ročníku VG v 8 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit i rodiče našich nových žáků. Po programu v aule bude následovat krátká informační schůzka s třídními učiteli. Těšíme se na vás a na naše společné první setkání!