Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace o soutěži

Žákovská knihovna a předmětová komise českého jazyka vyhlašují  na školní rok  2018/2019  čtenářskou soutěž pro žáky  Prvního českého gymnázia.

 

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

Zapojit se do soutěže mohou žáci nižšího gymnázia (sekunda – kvarta) a vyššího gymnázia (kvinta – oktáva, první – čtvrtý ročník).

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Na začátku kalendářního měsíce budou zveřejněné názvy knih, které byly vybrány do soutěže na daný měsíc. Jeden titul bude pro žáky nižšího gymnázia, jeden titul pro žáky vyššího gymnázia.

Do soutěže není potřeba se registrovat. Pokud se chcete do soutěže zapojit, stačí si knihu přečíst, vypracovat recenzi podle zveřejněných kritérií (viz příloha) a do stanoveného termínu recenzi odevzdat. Odevzdáním jste automaticky v daném měsíci zařazeni do soutěže. Do soutěže se můžete zapojit opakovaně nebo pouze v konkrétním měsíci, kdy se vám bude vybraná kniha líbit a budete si jí chtít přečíst.  

Recenzi je potřeba odevzdat jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Recenze v tištěné podobě se odevzdávají do žákovské knihovny. Recenze v elektronické verzi je potřeba zaslat na email: erbenova@gymkvary.euNezapomeňte připsat své jméno, příjmení a třídu, do které chodíte.

Odevzdané recenze projdou hodnocením a autoři na prvních třech místech z každé kategorie budou odměněni zajímavými cenami. Vyhodnocení proběhne každý měsíc. V případě, že budou některé recenze ohodnoceny stejným počtem bodů, rozhodne pořadí odevzdání recenzí.