Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

TERMÍN TESTU

Závěrečný test  budeme psát v řádných hodinách a to:

V5. B  v pondělí 18. 6. 2018

1.A     v úterý  19. 6. 2018

Osnova na přípravu:

1. krize římského imperia ve 3. století, důvody rozpadu, důvody zániku západořímského imperia (barbarizace, romanizace a okolnosti s nimi spojené + datace)

2. raný středověk - periodizace, chápání dějin, základní pojmy - feudum, leno, lenní pán a vazal, učení o trojím lidu (kdo, kdy formuluje, role jednotilivých skupin)

3. západní civilizační okruh - vznik barbarských států (kdy, kde, které a proč přetrvaly, proces christianizace)

4. Francká říše - proč vytvořila stabilní státní útvar, karolínská renesance, důvody rozpadu, vychodofrancká a západofrancká říše - jejich vývoj

pozn: Test bude založen na pojmech a práci s mapou.