Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Žákovská knihovna

Školní žákovská knihovna je základní knihovna ve smyslu §3 a 12 zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Její prioritou je podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy. Organizačně je členěna na žákovskou knihovnu a studovnu. Chod knihovny a studovny se řídí  řádem žákovské knihovny a studovny (viz příloha).

Základní fond knihovny tvoří knihy ke státní maturitě z českého jazyka. Ty je možné si vypůjčit absenčně na dobu 14 dnů. V současné době tento fond obsahuje většinu knih ze školního seznamu.

Ve studovně žákovské knihovny je možné si vypůjčit prezenčně knihy a časopisy, které si nelze půjčit domů. Žáci si zde mají možnost vypracovat úkoly a zdané práce, popřípadě se připravit na odpolední vyučování.  Před návštěvou studovny je potřeba si přečíst řád studovny. (viz příloha)

 

VÝPŮJČNÍ DOBA 

                      KNIHOVNA            KNIHOVNA      STUDOVNA

pondělí7:30 - 7:55 13:45 -14:3013:45 - 14:30/Er
úterý7:30 - 7:55  13:30 - 14:0013:45 - 14:30
středa ---  9:45 - 10:0013:45 - 14:30/St
čtvrtek7:30 - 7:5513:45 - 14:3013:45 - 14:30
pátek7:30 - 7:5513:45 - 14:00---