Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

TERMÍN TESTU

Test z tematického celku Starověké Řecko I. budeme psát v těchto řádných hodinách:

1.A   v  úterý       16. 1. 2018

V5.B  v pondělí    15. 1. 2018

 

Osnova pro přípravu na test:

1. periodizace dějin starověkého Řecka

2. období minojské, mykenské, temné období (obecná charakteristika, maloasijská kolonizace)

3. archaické období (formování polis - pojem, typy zřízení, příklady,občanství, velká řecká kolonizace - proč, kam, jak, důsledky = práce s mapou) 

4. klasické období (příčiny, záminky, průběh a důsledky řecko-perských válek, peloponéská válka)

 

pozn: K přípravě využijte pracovní listy z hodin.