Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

TERMÍN TESTU

Test z tematického celku Protektorát Čechy a Morava. Slovenský štát. budeme psát v řádné hodině v pátek 12. 1. 2018.

Osnova na přípravu:

1. vysvětlení pojmu protektortá, protektorátní autonomie, jejich vzájemný vztah, představitelé

2. protektorátní hospodářství, jeho hlavní směrování, pojem arizace

3. domácí a zahraniční odboj - cíle, centra, představitelé

4. Košický vládní program - kdy, kdo formuluje, hlavní body

4. SNP a pražské povstání - datace, cíle, výsledek, osovobození