Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE

STAROVĚKÝ ŘÍM - CÍSAŘSTVÍ (osobnosti)

zadání:

Vašim úkolem je vytvořit prezentaci o zadané osobnosti římského císařství. Prezentace musí obsahovat: obrázek osobnosti, stručné údaje z jejího života, Vaše zhodnocení a představení argumentů, čím se tato osobnost "zapsala do dějin", čím je i dneska pro nás zajímavá.

hodnocení: známka ze zpracování (dodržení formálních náležitostí + správné citace zdrojů a literatury) + 2 minutového ústního představení v hodině. (Podklady můžete mít na stole, ale nesmíte je převážně číst, stejně tak i z prezentace.)

forma: powerpointová prezentace

termín odevzdání: V5B      6. 4. 2018   Z. Ficenecové (všechny prezentace na flešce)

                              1.A    12. 4. 2018    M.A. Bošek    (všechny prezentace na flešce)

termín prezentování: V5.B  od   9. 4. 2018 v řádné hodině

                                  1.A    od 17. 4. 2018 v řádné hodině