Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 2017/18

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v těchto termínech:
kategorie I. B (primy a sekundy)                                         úterý      5/12/2017
kategorie II. B, II. C (tercie a kvarty)                                   středa     6/12/2017
kategorie III. A, III. B (1. - 3. ročníky, kvinty - septimy)      pondělí   4/12/2017
Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Zájemci o účast na Olympiádě v AJ by se měli co nejdříve hlásit u svých vyučujících AJ, nejpozději ale do pátku 24. 11. 2017. Bude-li mít z dané třídy zájem mnoho studentů, bude muset proběhnout i třídní kolo.
Témata pro všechny tři kategorie najdete v přílohách, na nástěnkách ve škole a v rubrice Výuka - Anglický jazyk - Olympiáda v AJ a jiné soutěže.

Jednotlivá kola začínají vždy v 8.00 hod., v pondělí v učebně V8a, v úterý a ve středu v aule.