Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Maturita v Bavorsku pro české žáky - nové informace v přiloženém letáku!

Štítky: 

Od školního roku 2017/2018 nabízí gymnázium Zwiesel jedinečný projekt pro české žáky gymnázií, kteří by chtěli složit maturitu v Bavorsku a získat tak bohaté zkušenosti a znalosti jak německého jazyka, tak kultury. Podmínkou pro zájemce je věk od 15 do 17 let, znalosti němčiny na komunikativní úrovni a odpovídající znalost angličtiny. V prvním roce studia budou čeští žáci navštěvovat speciálně pro ně vytvořenou 10. českou třídu (5 - 10 žáků). Od 11. třídy se žáci zapojí do standardní výuky s německými spolužáky s cílem složit na konci 12. třídy bavorskou maturitu. Zároveň zde bude možnost skládat maturitu i z českého jazyka. Žákům se nabízí i možnost ubytování a stravování na internátu.

Zájemci o zapojení do projektu mají s předstihem možnost absolvovat na gymnáziu Zwiesel zkušební týden od 29. 5. do 2. 6. 2017. Máte-li o účast na projektu zájem, zašlete stručný životopis s kontaktními údaji a motivační dopis (stačí v českém jazyce, může být i v němčině) do 24. 5. 2017 na adresu v.tumova@euregio-bayern.de.

Projekt bude podporován z různých prostředků, pro žáky tak budou vznikat minimální náklady.

Bližší informace v přiloženém letáku.