Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Česká lingvistická olympiáda ve čtvrtek 21. listopadu

Nemáš alergii na přemýšlení? Baví tě hádanky? Rozuměl/a by sis s Etiopanem? A s Finem? Zapoj se do ČLO!

Česká lingvistická olympiáda patří k nejmladším odborným soutěžím v ČR, zároveň ale k těm nejzábavnějším. Cílem úloh je pochopit na základě krátké ukázky nějaký jev z neznámého jazyka. Řešitelé využijí především své analytické, logické a kombinatorické přemýšlení. Olympiáda není zaměřená jen na studenty znalé mnoha cizích jazyků. Pokud máš chuťsi tento typ soutěže zkusit, jsi studentem VG, pak se přihlas do 20. 11. v kabinetu Mgr. Magdaleny Jůnové v přízemí školy. Školní kolo olympiády proběhne ve čtvrtek 21. listopadu od 8 hodin v zasedací místnosti.  

Bližší informace na www.lingol.cz

Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády se koná dne 12. 11. pro tercie a kvarty a dne 14. 11. pro VG. Vždy od 8 hodin v aule. Téma je společné: "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Zájemci se mohou zapisovat u PaedDr. Ilony Baarové v kabinetě 12 v přízemí školy.   

Primární prevence

V říjnu 2019 proběhl ma naší škole projekt primární prevence nazvaný Primární prevence na nižším stupni karlovarského gymnázia, pro každý ročník od primy do kvarty byl zvolen specifický program v tříhodinových blocích, projekt realizovala nezisková organizace Světlo Kadaň,z.s. a byl plně hrazen z grantu Karlovarského kraje.

ERASMUS PLUS

Naše škola je zapojena do projektu Erasmus Plus. Jedním z našich partnerů je slovenské gymnázium J.F. Rimavského v Levoči. V průběhu října proběl výběr žáků ze sext a septim (druhých a třetích ročníků), kteří  budou v průběhu letošního školního roku tento projekt realizovat. Seznam vybraných žáků najdete v příloze.

Štítky: 

Informace ke stávce

První české gymnázium v Karlových Varech se ke stávce vyhlášené ČMOS na středu 6. listopadu 2019 nepřipojí. Uvedený důvod stávky spočívající pouze ve způsobu rozdělení navýšení platů ve výši 10% mezi nárokovou a nenárokovou složku nepovažujeme za dostatečný. 

Štítky: 

Vážení maturanti, je nejvyšší čas uvažovat o výběru vysoké školy.

Rady jak si vybrat vysokou školu, dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech a učebnicích, také vzorové testy, informace o NSZ SCIO a mnoho dalších zajímavostí najdete na uvedených webových stránkách.

Projektový den 2019

Ve čtvrtek 24. 10. se žáci V6.AB a 2.A účastnili projektového dne. Naši vyučující pro ně ve spolupráci s odborníky z praxe připravili šest různých programů. Chemici zjišťovali například výskyt kyseliny vinné v bílém víně, porovnávali vzorky mléka různé zralosti a řadili nápoje od kyselých po zásadité. Biologové prozkoumávali v terénu rašeliniště a geografové lovili v lese kešky (bonusem byl i "odlovený" košík plný hub). Mladí architekti nejdříve na koloběžkách projeli centrum města a pak navrhovali, jak obohatit a účelně využít tzv. hluchá místa v Karlových Varech. O lidských právech debatovali studenti s představiteli Amnesty International. Fanoušci dějepisu si připomněli 30. výročí sametové revoluce, došlo i na bourání Berlínské zdi postavené z papírových krabic. Věříme, že skupinová projektová práce přinesla našim žákům mnoho nových vědomostí a zážitků.

Štítky: 

Projektový den

Proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019 a je určený žákům sext a 2. ročníku vyššího gymnázia.

Přihlašování do jednotlivých skupin bude v této aktualitě aktivní formou jednoduchého dotazníku v pondělí 21. 10. 2019 po 6. vyučovací hodině.

Přihlašování je k dispozici ZDE.

Štítky: 

Cambridge exams FCE a CAE - pre-testy

Přemýšlíte o tom, že byste si složili zkoušku FCE nebo CAE? Chcete si ověřit svoji úroveň angličtiny? I letos vám tuto možnost nabízíme. Pre-testy (zdarma) proběhnou 23. října 2019 od 12.00 hodin. Nejprve proběhne Listening (cca 40 minut), potom Reading and Use of English (FCE - 1h15min, CAE - 1h30min). Všichni se sejdeme v aule, kde se dozvíte základní informace a poté se rozdělíme podle vámi zvolené úrovně.

K přihlášení (každý si musí zvolit úroveň) použijte formulář (nejpozději v pondělí 21. října 2019):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRAxhpclyzTBecveZFytjjvfBp1Ig...

 

Štítky: 

Informace k maturitní zkoušce 2020

Tyto dokumenty jsou nově zveřejněné v části Školní rok-Maturita:

seznam děl z českého jazyka na šk. rok 2019/20
informace ředitele školy k volbě profilové zkoušky
maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části
maturitní témata pro ústní zkoušku společné části (cizí jazyky)

Štítky: 

Evropský den jazyků

Stalo se na naší škole již tradicí, že si každý rok 26. září připomínáme Evropský den jazyků. I letos se v tento den uskutečnily jazykové semináře pro obě tercie. V rámci tohoto projektového dne žáci rozvíjeli své jazykové kompetence v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině a španělštině, nově přibyla holandština a workshop o České lingvistické olympiádě. Největší úspěch ale stejně jako loni zaznamenala mezinárodní snídaně ve vestibulu školy :-) Snímky z tohoto dne můžete zhlédnout ve fotogalerii.    

Štítky: 

Oslavy 95

V pátek 20. 9. a v sobotu 21. 9. 2019 jsme oslavili gymplštafetou a dnem otevřených dveří 95. výročí založení školy. K oslavám se připojilo mnoho našich současných i bývalých studentů, rodičů, kolegů a přátel školy. Naše škola si za dlouhou dobu svého trvání vydobyla přední místo mezi školami Karlovarského kraje, důvěru studentů i rodičů a těší se dobré pověsti. Do dalších let jí přejeme mnoho nadaných studentů, podporu zřizovatele a úspěchy nejenom na poli vzdělávání. Ve fotogalerii naleznete snímky z této akce.    

Štítky: 

Nepovinné předměty, kroužky a kluby 2019/20

Seznam nepovinných předmětů, kroužků a klubů naleznete zde http://www.gymkvary.cz/node/25

PČG slaví 95

V sobotu 21. 9. 2019 si chceme připomenout 95. výročí založení školy malou oslavou. Otevřeme dveře školy jak našim současným, tak i bývalým studentům, rodičům a přátelům školy. Po celé odpoledne se bude v prostorách školy a jejího areálu odehrávat pestrý program, jehož součástí budou sportovní hry a soutěže, výstavy fotografií ze života školy, prezentace úspěšných prací SOČ a živá muzika (Varyton, Kozatay, Funky Monx, Dryband, ….). Zcela mimořádně se můžete zúčastnit i prvního slavnostního odpalu na našem novém golfovém hřišti. Zajištěno bude i drobné občerstvení. Těšíme se na vás a na mnoho milých setkání zpřítomňujících minulost a pohlížejících do budoucnosti.

V příloze naleznete přesný harmonogram dne.

 

Štítky: 

24 hodin s FF UK 2019

Važení studenti,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá odborné stáže pro středoškolské studenty, veškeré informace, jak se přihlásit, kterých kateder se stáž týká, jaká je forma a obsah stáží atd., naleznete na uvedeném odkazu. Vyzkoušejte jedinečnou možnost seznámit se s univezitním prostředím!

Stránky