Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Mezinárodní Junior - cross v Německu

Na mezinárodním juniorském marathonu v Německu dne 25.května 2013 dosáhli naši studenti skvělých výsledků:  Michal Novák  (1.A) 4. místo , Tomáš Řehořek (V5.A)  6. místo,  Kryštof Husák  7. místo,  Kateřina Pavlasová (V1.A) 5. místo a Patricie Kleinová  (V1.A) 10. místo ( fotodokumentace v příloze). Trasy juniorského crosu měřily od 2,8 km (nejmladší děti) po 7,2 km (nejstarší 15-ti leté ).V silné mezinárodní  konkurenci  jde o mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že ostatní státy (Německo, Polsko, Madársko,..) nominovaly nejlepší sportovní běžecké kluby a v našem případě - Výsledková listina dívky 4,2 kmčeských běžců byli všichni z našeho gymnázia ( viz. výsledkové listiny v příloze).

Rozpisy pro ostatní třídy v době maturit

Plánované akce v době maturit (20.-24.5.) pro nematuritní třídy jsou zveřejněny v příloze. Dozory na místě vždy provedou prezenci, buďte prosím dochvilní. Pokud se jedná o kulturní akci, nezapomeňte na vhodné oblečeni.

Štítky: 

Techmania Plzeň

Naše třída V4.A spolu s 1.A se zúčastnila exkurze do Techmánie v Plzni. Většina třídy, včetně mě, tu nebyla poprvé, ale i přes to jsme objevili spoustu nových věcí, a znova jsme se pobavili vším, co jsme doposud již znali. A co jsme neznali a znát jsme chtěli, to nám bylo objasněno ochotným pracovním týmem. Cílem naší exkurze byl tentokrát pokus s tekutým dusíkem.
 
Zaměstnankyně, která jej prováděla, nám vše vysvětlila a předváděla, co se stane s rajčaty, nebo balónkem, když jej uložíme na pár vteřin do tekutého dusíku.
Štítky: 

Nové webové stránky projektu

Dne 14. 5. 2013 byly slavnostně spuštěny zcela čerstvé webové stránky projektu ČJL Sejdeme se mezi řádky. Více se dozvíte na: meziradky.gymkvary.cz. Těšíme se na vaši návštěvu!

Štítky: 

Výsledky didaktických testů

maturitních zkoušek mají v písemné podobě k dispozici třídní učitelé maturantů. Výsledky písemných prací budou dle informace z Cermatu zpřístupněny do začátku ústních zkoušek (pravděpodobně se tedy tyto výsledky dozvíte až v den zahájení ústních maturit). 

Štítky: 

Výsledky písemné části maturitních zkoušek

uvolní Cermat dle vyhlášky ve středu 15.5.2013. Jakmile škola výsledky obdrží, budou předány třídním učitelům. Maturanti se pak mohou od čtvrtka 16.5. u svých třídních informovat (bude ještě potvrzeno prostřednictvím těchto stránek).

Štítky: 

Viděli jsme korunovační klenoty

Třída V2B navštívila ve dnech 9. a 10. května 2013 hlavní město. V průběhu dvoudenní poznávací exkurze jsme prošli Královskou cestu a důkladně jsme si prohlédli Pražský hrad. Počasí nám přálo, a tak jsme navštívili i Královskou zahradu s letohrádkem Belveder a Zpívající fontánou.

Obdivovali jsme noční Prahu v záři světel a Karlův most, který byl i v pozdních večerních hodinách přeplněný turisty. Na noc jsme se uchýlili do kláštera kapucínů u Lorety na Hradčanech.

Druhý den jsme v hustém dešti prošli Petřín-bludiště i rozhlednu a ukázalo se, že i tentokrát nám počasí přeje. Pravděpodobně díky dešti jsme se bez problémů dostali do Vladislavského sálu, kde byly vystaveny korunovační klenoty. Náš vydařený pobyt v Praze jsme tedy zakončili ojedinělým zážitkem.

Štítky: 

Slavnostní spuštění nových webových stránek projektu Sejdeme se mezi řádky

V úterý 14. 5. 2013 budou slavnostně spuštěny webové stránky projektu Sejdeme se mezi řádky. Chceme je společně s vámi studenty přivítat na tomto světě v 13.45 hodin v učebně VS v přízemí. Těšíme se na vás! Vaši češtináři.

 

Štítky: 

Maturity - ústní část

Rozpisy ústních zkoušek společné i profilové části jsou zveřejněny v příloze. Po skončení písemné části budou také vyvěšeny ve škole na nástěnce v přízemí.

Štítky: 

Maturity - písemná část

Jmenovité rozpisy do učeben jsou zveřejněny ve škole v přízemí proti rozvrhu a v příloze. S výjimkou 3.5. se všechny zkoušky uskuteční ve školičce (učebny Š1–Š4). Datumy a časy zkoušek:
2.5. 8:00 MA-DT, 12:15 AJ-PP
3.5.
8:00 CJL-DT, 11:00 CJL-PP
6.5.
8:00 NJ-DT, 12:00 NJ-PP
7.5.
8:00 AJ-DT, 12:00 RJ-PP
9.5.
8:00 RJ-DT

Štítky: 

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje 2012

Ve čtvrtek 18.4. se v LS Richmond konalo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2012. Mezi oceněnými byli i studenti našeho gymnázia.
Tomáš Řehořek  V5.A – běžecké lyžování
Veronika Kubínová 1.A – orientační běh
Nikol Moravcová V6.A  a Eva Benešová V6.A - šerm
Blahopřejeme.

Juniorský maraton

V pondělí 8.4. se běželo v Karlových Varech  krajské kolo Juniorského maratonu SŠ. Naši školu reprezentovali a svým vítězstvím si zajistili postup na Pražský mezinárodní maraton tito studenti: Jakub Ficenec, Tomáš Píša, Eva Švecová, Jan Žampach, Romana Kubínová, Tomáš Řehořek, Veronika Kubínová, Kryštof Husák, jam Štros, Michal Novák.
Pražský mezinárodní maraton se běží v neděli 12.5. 2013. Přejeme hodně sportovních úspěchů a osobních zážitků.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny pro 4leté i 8leté studium si můžete stáhnout v příloze spolu s informacemi ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže pro nepřijaté studenty.

Cesta kolem světa za 90 minut

Třída V2.A se v rámci projektu EU Sejdeme se mezi řádky s velkým nadšením zapojila do literární Cesty kolem světa. Cílem projektu bylo seznámit se s některými autory světové literatury pro děti a mládež, spolupracovat ve skupinách a naučit se úspěšně prezentovat výsledky své práce.

 

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie - odjezd

Odjezd do Velké Británie:
Odjíždíme v neděli 21.4.2013 v 7.00 ráno od Tržnice.
Sejdeme se tamtéž v 6.45 tak, abychom v 7.00 mohli vyrazit.
H.Habrzettlová, Z.Bernatziková

Štítky: 

Stránky