Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Metodika pro vypracování maturitní práce ze ZSV

profilové části maturitní zkoušky ze ZSV na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech pro školní rok 2012/2013 (pracovní verze).

Štítky: 

Sportovní kurz v Karlových Varech a okolí pro V7.AB, 3.AB

Sraz účastníků je každý den v 8.30 hodin ve vestibulu školy.

Předpokládané každodenní ukončení je 13-13.30hodin. Dozor každý den zapíše prezenci, omluvy budou řešit třídní učitelé.

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení


proběhne v pátek 1. června od 15.30 hodin tradičně v LS Richmond.
Zkouška pro maturanty začíná ve 14 hodin.

Štítky: 

Informace Cermatu pro maturanty

Informace Cermatu pro maturanty spojené s předáváním závěrečných dokumentů si můžete stáhnout v příloze.

Štítky: 

Rozpis pro ostatní třídy

v maturitním týdnu (21.-25.5.2012) je zveřejněn v příloze. Studenti se na uvedená místa dostaví vždy 5 minut před udaným časem.

Štítky: 

Výpis výsledků didaktických testů

společné části maturitní zkoušky si maturanti mohou od středy 16.5. převzít u třídního učitele. Výsledky písemných prací Cermat zveřejní až po ústních zkouškách.

Štítky: 

Mezinárodní Gross-marathon v Německu

Studenti našeho gymnázia se již po desáté zúčastnili nejmasovějšího Gross-marathonu v Evropě, který se konal 12.5. 2012  již po 40. ve Schmiedefeldu poblíž Erfurtu( www.rennsteiglauf.de) . Celkový počet závodníků všech věkových i běžeckých kategorií dosáhl neuvěřitelných 13 000 závodníků. Ti nejzdatnější běželi tzv. supermarathon v délce 72 km.

Naši studenti dosáhli v juniorských kategoriích  (6  a  7,2 km) vynikajících výsledků: Kryštof Husák  6. místo  ( foto na stupních vítězů),  Tomáš Řehořek a Jan Štros doběhli ve stejném čase na 8. místě a Jaroslav Vrátný na 11. místě.

Konkurence z ostatních států (např. Madársko, Polsko i Německo) sestavují družstva z nejlepších běžeckých a sportovních  klubů. Naši studenti jsou výběrem našeho gymnázia. Umístění je o to cennější.
Mgr. Kurt Schöniger

Stanovisko Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

k maturitní zkoušce z matematiky ve společné části jarního zkušebního období ve školním roce 2011/12 najdete v příloze.

Štítky: 

Rozpisy ústních maturit 2012

jsou zveřejněny v příloze a vyvěšeny ve škole na nástěnce v přízemí.
Slavnostní zahájení proběhne ve všech třídách v pondělí 21. května od 8 hodin, slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskuteční v pátek 1. června od 15.30 hodin v parkhotelu Richmond.

Štítky: 

Výsledky přijímacích zkoušek

do osmiletého studia po náhradním termínu 1. kola (9.5.) si můžete stáhnout v příloze.

Nabídka volitelných předmětů

pro současné sexty, septimy, 2. a 3. ročníky na školní rok 2012/13 je zveřejněna v příloze. Podrobnější informace můžete získat u předsedů předmětových komisí, příp. u letošních vyučujích.

Štítky: 

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

budou zveřejněny do 11.5.2012. Původně oznámený termín zveřejnění (5.5.) nelze splnit, všechny potřebné údaje pro vytvoření rozpisů nejsou dosud známy. Rozpisy budou zveřejněny na webu a v tištěné podobě na nástěnce u rozvrhu.

Štítky: 

Výsledky přijímacích zkoušek 2012

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek (23. a 24.4.) a poučení ředitele školy si můžete  stáhnout v příloze.

Volejbal - kvalifikace na republikové finále

V kvalifikaci na republikové finále ve volejbale obsalili chlapci 3. místo. PČG reprezentovali R. Šendera, J. Kuba, J. Švec, D. Spilka, J. Žampach, Š. Bečka. Blahopřejeme.

Maturity - společná část

Ve dnech 2.-7.5.2012 proběhne společná část maturitních zkoušek - písemné práce a didaktické testy (ČJ, AJ, NJ, RJ, M, OZ). Jmenné seznamy s rozdělením do učeben jsou zveřejněny v přílohách.

Štítky: 

Stránky