Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Rozpis pro ostatní třídy

v maturitním týdnu (21.-25.5.2012) je zveřejněn v příloze. Studenti se na uvedená místa dostaví vždy 5 minut před udaným časem.

Štítky: 

Výpis výsledků didaktických testů

společné části maturitní zkoušky si maturanti mohou od středy 16.5. převzít u třídního učitele. Výsledky písemných prací Cermat zveřejní až po ústních zkouškách.

Štítky: 

Mezinárodní Gross-marathon v Německu

Studenti našeho gymnázia se již po desáté zúčastnili nejmasovějšího Gross-marathonu v Evropě, který se konal 12.5. 2012  již po 40. ve Schmiedefeldu poblíž Erfurtu( www.rennsteiglauf.de) . Celkový počet závodníků všech věkových i běžeckých kategorií dosáhl neuvěřitelných 13 000 závodníků. Ti nejzdatnější běželi tzv. supermarathon v délce 72 km.

Naši studenti dosáhli v juniorských kategoriích  (6  a  7,2 km) vynikajících výsledků: Kryštof Husák  6. místo  ( foto na stupních vítězů),  Tomáš Řehořek a Jan Štros doběhli ve stejném čase na 8. místě a Jaroslav Vrátný na 11. místě.

Konkurence z ostatních států (např. Madársko, Polsko i Německo) sestavují družstva z nejlepších běžeckých a sportovních  klubů. Naši studenti jsou výběrem našeho gymnázia. Umístění je o to cennější.
Mgr. Kurt Schöniger

Stanovisko Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR

k maturitní zkoušce z matematiky ve společné části jarního zkušebního období ve školním roce 2011/12 najdete v příloze.

Štítky: 

Rozpisy ústních maturit 2012

jsou zveřejněny v příloze a vyvěšeny ve škole na nástěnce v přízemí.
Slavnostní zahájení proběhne ve všech třídách v pondělí 21. května od 8 hodin, slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskuteční v pátek 1. června od 15.30 hodin v parkhotelu Richmond.

Štítky: 

Výsledky přijímacích zkoušek

do osmiletého studia po náhradním termínu 1. kola (9.5.) si můžete stáhnout v příloze.

Nabídka volitelných předmětů

pro současné sexty, septimy, 2. a 3. ročníky na školní rok 2012/13 je zveřejněna v příloze. Podrobnější informace můžete získat u předsedů předmětových komisí, příp. u letošních vyučujích.

Štítky: 

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

budou zveřejněny do 11.5.2012. Původně oznámený termín zveřejnění (5.5.) nelze splnit, všechny potřebné údaje pro vytvoření rozpisů nejsou dosud známy. Rozpisy budou zveřejněny na webu a v tištěné podobě na nástěnce u rozvrhu.

Štítky: 

Výsledky přijímacích zkoušek 2012

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek (23. a 24.4.) a poučení ředitele školy si můžete  stáhnout v příloze.

Volejbal - kvalifikace na republikové finále

V kvalifikaci na republikové finále ve volejbale obsalili chlapci 3. místo. PČG reprezentovali R. Šendera, J. Kuba, J. Švec, D. Spilka, J. Žampach, Š. Bečka. Blahopřejeme.

Maturity - společná část

Ve dnech 2.-7.5.2012 proběhne společná část maturitních zkoušek - písemné práce a didaktické testy (ČJ, AJ, NJ, RJ, M, OZ). Jmenné seznamy s rozdělením do učeben jsou zveřejněny v přílohách.

Štítky: 

Povolené pomůcky u maturitních písemných prací a testů

Český jazyk a literatura

Písemná práce: Pravidla českého pravopisu, psací potřeby (modrá, černá propiska)
Didaktický test: psací potřeby (modrá, černá propiska)

Cizí jazyky

Písemná práce: slovník bez příloh věnovaných písemnému projevu a korespondenci
Didaktický test: psací potřeby (modrá, černá propiska)

Matematika

Didaktický test: kalkulačka bez grafického režimu, MFCh tabulky pro SŠ, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, tužka, kružítko), psací potřeby (modrá, černá propiska)
 

Štítky: 

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Šimon Chlapovič ze třídy V3. B se umístil v krajském kole (kategorie C) zeměpisné olympiády na 2. místě. Dominik Kovanda ze 7. A (kategorie D) obsadil 6. místo. Blahopřejeme.

Zájezd do Velké Británie

Poslední schůzka účastníků zájezdu do Velké Británie se uskuteční ve středu 18.4. o velké přestávce v učebně V.

Účast nutná!

Štítky: 

Krajské kolo ve volejbale

V krajském finále ve volejbale vybojovali 1. místo -  R. Šendera, J. Kuba, J. Švec, D. Spilka, J. Vynikal, J. Žampach, M. Považan. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Stránky