Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Dopis ředitele školy

Dopis ředitele školy školy je zveřejněn v příloze. Obsahuje rovněž důležité termíny školního roku.

Štítky: 

Školní jídelna

Školní jídelna vaří z provozních důvodů až od úterý 4. září.

Štítky: 

Projekt Film a škola 2012/13

Programy projektu Film a škola na nový školní rok si můžete stáhnout v příloze. Projekt je určen studentům středních škol, studenti vyššího gymnázia navštíví povinně tři přestavení za školní rok v dopoledních hodinách, ostatní představení mohou shlédnout v odpoledních hodinách po vyučování, kdy jsou snímky promítány podruhé pro středoškoláky z celého města a hrazeny z dotace Města Karlovy Vary. Všechny filmy jsou uváděny lektorským úvodem. Další informace a starší programy zde.

Štítky: 

Burzy učebnic

Tradiční burzy učebnic se uskuteční v úterý 11.9. a v pátek 14.9. od 14 hodin v Malé tělocvičně.

Štítky: 

Rozvrhy hodin na školní rok 2012/13

Rozvrhy hodin na nový školní rok jsou zveřejněny v příloze, k dispozici jsou ve velikostech A4 a A5 pro tisk. Nové rozvrhy si můžete prohlížet na adrese http://www.gymkvary.cz/node/8.

Štítky: 

Volitelné předměty 2012/13

Rozdělení do volitelných předmětů pro V7.AB, 3.AB, V8.AB, 4.AB je zveřejněno v příloze.

Nově byl zřízen (za zrušené semináře LS, SČL) pro oba ročníky povinně-volitelný Seminář čtení a tvůrčího psaní (čt odpoledne). Přihlásit se můžete u vyučující Mgr. Ilony Baarové, změnu ve volitelných předmětech pak nahlásíte zástupci ředitele. Seminář bude otevřen při minimálním počtu 9 studentů, jeho náplň je v dalším textu.

Štítky: 

Komisionální zkoušky a doklasifikování v srpnu

Uzavírání odložené klasifikace probíhá v termínu 27.-29.8. průběžně, jak si vyučující žáky pozvou.

Komisionální opravné zkoušky proběhnou v úterý 28.8. od 9 hodin, pokud má student opravné zkoušky dvě, další termín je ve středu 29.8. od 8 hodin.

Termíny platí s výjimkou žáků Ing. Čapkové, která bude přítomna ve škole až v pátek 31.8.

Úvodní pedagogická rada proběhne ve čtvrtek 30.8. od 10 hodin (předběžně).

Poslední dny školního roku 2011/2012

Ve středu 27.6. se vyšší gymnázium zúčastní turistického dne, sraz na Náměstí Dr. Horákové,
nižší gymnázium absolvuje sportovní den v areálu školy, podrobnosti k oběma akcím v příloze.

Ve čtvrtek 28.6. se nižší gymnázium zúčastní turistického dne, sraz na Náměstí Dr. Horákové,
vyšší gymnázium absolvuje sportovní den v areálu školy, podrobnosti k oběma akcím v příloze.

V pátek 29.6. obdrží všichni studenti výroční vysvědčení, sraz v 9 hodin v kmenových učebnách. 

Štítky: 

Středoškolská odborná činnost

15.-17.6.2012 se zúčastnili tři studenti 1.č.gymnázia v KV celostátního kola Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře. Kamila Teplá (3.B) s Gabrielou Novákovou (3.A) obsadily 6.místo s prací na téma "Vrstevnické učení". Kryštof Zindr (V3B) za svoji práci "Fyzici on-line" získal zvláštní cenu ředitele Elektrárny Temelín. 

Lenka Horská

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky

si letošní absolventi mohou vyzvednout u svých bývalých třídních učitelů od pátku 15. června 2012.

Štítky: 

Přihláška k maturitní zkoušce - podzim 2012

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu (září 2012) lze podat do 22. června 2012 řediteli školy.

Týká se studentů, kteří ukončili nebo ukončí maturitní ročník do srpna (doklasifikování, opravné zkoušky) a studentů, kteří u maturit v jarním termínu neprospěli. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u ředitele školy nebo stáhnout na adrese http://www.gymkvary.cz/node/17.

Štítky: 

Metodika pro vypracování maturitní práce ze ZSV

profilové části maturitní zkoušky ze ZSV na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech pro školní rok 2012/2013 (pracovní verze).

Štítky: 

Sportovní kurz v Karlových Varech a okolí pro V7.AB, 3.AB

Sraz účastníků je každý den v 8.30 hodin ve vestibulu školy.

Předpokládané každodenní ukončení je 13-13.30hodin. Dozor každý den zapíše prezenci, omluvy budou řešit třídní učitelé.

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení


proběhne v pátek 1. června od 15.30 hodin tradičně v LS Richmond.

Štítky: 

Informace Cermatu pro maturanty

Informace Cermatu pro maturanty spojené s předáváním závěrečných dokumentů si můžete stáhnout v příloze.

Štítky: 

Stránky